Всесвітня історія 11 клас

07.02.

Понеділок

 

 

Китай

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-kitay-pislya-drugo-svitovo-viyni-92783.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-aponia-ta-kitaj-402346.html

https://vseosvita.ua/library/kitaj-u-drugij-polovini-xx-stolitta-4016.html

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7pshkBbdi1k

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OKdTMwJE9

Mhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FRf7Ygkb9Dc

https://vseosvita.ua/library/test-kitaj-v-drugij-polovini-hh-na-poc-hhi-st-vsesvitna-istoria-11-klas-429977.html

https://naurok.com.ua/test/11-klas-kitay-u-pislyavoenniy-period-965341.html

П.21

 

10.02.

Четвер

Індія та Пакистан

https://naurok.com.ua/prezentaiya-indiya-ta-pakistan-227249.html

https://vseosvita.ua/library/india-i-pakistan-u-drugij-polovini-hh-pocatku-hhi-stolitta-241192.html

https://www.youtube.com/watch?v=9yr6ASTWhhc

https://www.youtube.com/watch?v=T2jYxCeMFW4&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=oLCKwEGx-gE

https://www.youtube.com/watchтор?v=bfVlrhdYLew

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T2jYxCeMFW4

П.22

 

14.02.

Понеділок

Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання

https://vseosvita.ua/test/yaponiia-ta-kytai-1945-2019-rr-41848.html

https://ua-books.com.ua/prezentaciyi/5033-blyzkoshidna-problema-ta-shlyahy-yiyi-vregulyuvannya-5123

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+World-History-11th-grade+2020+type@asset+block@%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_7.pdf

http://www.myshared.ru/slide/1155256/

https://uahistory.co/pidruchniki/sshypak-2019-world-history-11-class-standard-level/23.php

https://www.youtube.com/watch?v=kLLfhIXUx84

https://naurok.com.ua/test/utvorennya-izra-lyu-blizkoshidna-problema-ta-shlyahi-vregulyuvannya-54835.html

https://www.youtube.com/watch?v=rEMAI7jDWGo

https://naurok.com.ua/prezentaiya-kra-ni-blizkogo-ta-serednogo-shodu-v-drugiy-pol-hh-na-poch-hhi-st-227250.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ny1eG_ouru0

httphttps://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/araboizrailskiy-konflikt1.htmls://www.youtube.com/watch?v=UHxGu6mVO5M 

П.23

 

 

 

 

11 клас. Всесвітня історія

 

1

15.11

Роль США та ЄС у сучасних міжнародних відносинах.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-integraciyni-procesi-do-uroku-zi-vsesvitno-istori-11-klasu-129009.html

Розвиток Канади  у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kanada-v-ii-pol-hh---poch-hhi-st-26623.html

https://svitppt.com.ua/vsesvitnya-istoriya/kanada-v-drugiy-polovini-hh-st-na-pochatku-hhi-st.html

http://www.myshared.ru/slide/1354843/

https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/problema-kvebeku-14363/

 

https://naurok.com.ua/test/kanada-u-drugiy-polovini-hh---na-pochatku-hhi-stolittya-462789.html

https://naurok.com.ua/test/ssha-i-kanada-v-drugiy-polovini-hh---na-pochatku-hhi-st-610296.html

Д/з. П.9,

 

2

18.11

Велика Британія у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

https://naurok.com.ua/prezentaciya-velika-britaniya-u-drugiy-polovini-hh-st-92393.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-velika-britaniya-pislya-drugo-svitovo-viyni-200527.html

https://vseosvita.ua/test/velyka-brytaniia-v-druhii-polovyni-khkh-na-pochkhkhi-st-157668.html

 

Д/з.

 

Матеріали до уроків з 01.11.21

https://docs.google.com/document/d/1G8ysI0cAeiN33f_rr0FLXLcKgsb-of0G/edit?usp=sharing&ouid=117000220187378366876&rtpof=true&sd=true