Історія України 11 клас

27.04.21

Особливості культурного життя в роки незалежності

https://www.youtube.com/watch?v=stl6ohMT82w

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kultura-ukraini-v-roki-nezaleznosti-275664.html

https://ppt-online.org/26221

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kultura-osvita-nauka-nezalezhno-ukra-ni-170571.html

https://naurok.com.ua/test/osoblivosti-kulturnogo-zhittya-ukra-ni-v-roki-nezalezhnosti-319070.html

 

Д/з. П.41

 

20.04.21

Україна після 2014 р.

https://naurok.com.ua/rezentaciya-na-temu-suspilno-plitichne-i-socialno-ekonomichnne-stanovische-ukra-ni-v-umovah-gibridno-viyni-religiyne-zhittya-186281.html

http://mayaky-school.ucoz.net/news/ukrajina_evropejska_derzhava/2020-05-20-102

https://svitppt.com.ua/ya-i-ukraina/ukraina-v-suchasnomu-sviti.html

https://naurok.com.ua/test/suspilno---politichne-i-socialno---ekonomichne-stanovische-ukra-ni-v-umovah-gibridno-viyni-religiyne-zhittya-235896.html

https://naurok.com.ua/test/suspilno-politichne-i-socialno-ekonomichne-stanovische-ukra-ni-v-umovah-gibridno-viyni-religiyne-zhittya-125455.html

Д/з. П.40

 

13.04.21

Російсько-українська війна

https://naurok.com.ua/prezentaciya-rosiysko---ukra-nska-viyna-179318.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-rosijsko-ukrainska-vijna-v-hhi-st-3027.html

https://www.youtube.com/watch?v=nZ-sZ5xJ6YU

https://naurok.com.ua/test/rosiysko-ukra-nska-viyna-z-2014r-zovnishno-politichniy-aspekt-491723.html

 

Д/з. П.39