Історія України 7 клас

27.04.21

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-opir-ruskih-knaziv-politici-centralizacii-ta-jogo-naslidki-437145.html

https://www.youtube.com/watch?v=4wqulnb6A28

https://www.youtube.com/watch?v=vIu3P693pEY

https://naurok.com.ua/test/krevska-uniya-1385-r-ta-ukra-nski-teritori-opir-ruskih-knyaziv-politici-centralizaci-ta-yogo-naslidki-839388.html

https://naurok.com.ua/test/krevska-uniya-1385-roku-i-ukra-nski-teritori-opir-ruskih-knyaziv-politici-centralizaci-ta-yogo-naslidki-derzhava-feodoro-v-krimu-198248.html

Д/з. П.30, п.1-3

30.04.21

 Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї

https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhava-feodoro-v-krimu-utvorennya-krimskogo-hanstva-174122.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-temiderzava-feodoro-utvorenna-krimskogo-hanstva-suspilnij-ustrij-ta-kultura-437142.html

https://www.youtube.com/watch?v=znD7GGzM9-Y

https://www.youtube.com/watch?v=E6-JAxGiPUE

https://www.youtube.com/watch?v=qesrrBEBS_4

Д/з. П.30, п.4-5

 

20.04.21

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське

 

https://naurok.com.ua/test/urok-kontrolyu-i-korekci-navchalnih-dosyagnen-uchniv-iz-rozdilu-korolivstvo-ruske-galicko-volinska-derzhava-206584.html

https://vseosvita.ua/library/uzagalnenna-znan-za-temou-korolivstvo-ruske-galicko-volinska-derzava-i-variant-325770.html

 

23.04.21

 Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-inkorporaciya-ruskih-udilnih-knyazivstv-do-skladu-velikogo-knyazivstva-litovskogo-ruskogo-i-zhemaytiyskogo-ta-inshih-derzhav-180996.html

https://www.youtube.com/watch?v=7BmZ9OeSSQU

https://www.youtube.com/watch?v=fPTYOPX73BA

https://naurok.com.ua/test/inkorporaciya-ruskih-udilnih-knyazivstv-do-skladu-velikogo-knyazivstva-litovskogo-ruskogo-i-zhemaytiyskogo-inshih-derzhav-111583.html

Д/з. П.29