Біологія 8 клас

13.04.21

 Узагальнення знань по темі «Сенсорні системи»

https://naurok.com.ua/uzagalnennya-znan-po-temi-sensorni-sistemi-27337.ht

 

15.04.21

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-biologi-na-temu-ponyattya-pro-vischu-nervovu-diyalnist-ta-osnovni-tipi-dlya-uchniv-8-go-klasu-23285.html

 

 

06.04.2021

Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Конспект. https://naurok.com.ua/urok-sensorni-sistemi-rivnovagi-ruhu-bolyu-dotiku-temperaturi-171624.html

Відео https://www.youtube.com/watch?v=r1AoRN-_qBo

 

08.04.2021

Узагальнення знань по темі «Сенсорні системи»

https://naurok.com.ua/uzagalnennya-znan-po-temi-sensorni-sistemi-27337.html

 

 

30.03.2021

 

 

 

 

 

1.  Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. 

Конспект https://naurok.com.ua/pourochniy-plan-sluhova-sensorna-sistema-33580.html

Відео https://www.youtube.com/watch?v=BK7kbtBcPY0

 

 

 

 

 

31.03.2021

 

 

2. Сенсорні системи смаку, нюху

 

 Презентація https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-u-8-klasi-na-temu-sensorni-sistemi-smaku-ta-nyuhu-56541.html

Конспект https://naurok.com.ua/urok-sensorni-sistemi-smaku-ta-nyuhu-171598.html

 

23.03.21

 

 

 

 

 

1. Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору

 Презентація https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-zorova-sensorna-sistema-oko-gigiena-zoru-13359.html

Конспект https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-u-8-klasi-na-temu-zorova-sensorna-sistema-budova-oka-117295.html

 

 

25.03.21

 

2. Сприйняття світла, кольору, простору

Конспект https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-prezentaciya-8-klas-spriynyattya-svitla-koloru-prostoru-112986.html

Відео як ми бачим колір https://www.ted.com/talks/colm_kelleher_how_we_see_color/transcript?language=uk